top of page

BILTEN5-13.10.2021

 

Poštovane članice i članovi NSSAOOH-a, evo nekoliko aktualnih informacija….

 

 

     Nakon što smo doznali za namjeru poslodavca da pristupi izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, a o čemu smo vas u zadnjem sindikalnom biltenu i obavijestili,  proveli smo razgovore i radionice sa radnicima MZLZ-ZUS, koji su se odazvali našem pozivu, te smo prikupili konkretne prijedloge vezane uz poboljšanje postojeće organizacije i sistematizacije radnih mjesta u društvu. Nakon provedenih analiza tih prijedloga, u nastavku su rezultati ali i konačni prijedlozi koje smo prezentirali i poslodavcu MZLZ-zemaljske usluge.

 

Ovim dopisom vas želimo izvijestiti o saznanjima koja smo pri tom stekli te pisanim ali i usmenim putem prezentirali poslodavcu.

 

- Dopis upravi MZLZ-ZUS:

 

 

Poštovani,

 

Nakon što smo doznali za namjeru poslodavca da pristupi izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, proveli smo svojevrsnu anketu među našim članovima i radnicima MZLZ-ZUS, kako bismo u najboljoj namjeri, prikupili razmišljanja i stavove naših kolega, koliki bi obuhvat tih izmjena trebao biti.

 

Dakle, i najpovršnijem analitičaru odmah bi upalo u oči da u našem poduzeću prevladava  mišljenje da imamo „određenih problema“. Oni malo detaljniji i savjesniji mogli bi doći do zaključka da SVI misle da tih problema imamo jako, jako puno.

Ali, tek najupućeniji stručnjaci bi mogli reći da je to potpuno točno.

 

Šalu na stranu, uistinu je činjenica da se u anketama gotovo neprestano spominje velika količina „problema“ i s tim se povezuje osjećaj generalnog nezadovoljstva. Kada bi se obavio razgovor sa baš svim radnicima, tih problema bi vjerojatno bilo 450-tak, odnosno onoliko koliko ima trenutno zaposlenih.

 

Ali kada se radi o definiranju tih silnih problema, stvari postaju bitno drugačije. Vrlo mali broj, i to uglavnom istih ljudi, uistinu može točno odrediti o kakvom problemu se radi, što mu je uzrok, te kako bi se problem mogao otkloniti. To je upravo i grupa na koju ćemo se mi u ovom izvješću koncentrirati, u želji da ova naša analiza bude što konstruktivnija.

 

Probleme koje smo na ovaj način detektirali možemo svrstati u nekoliko važnijih skupina, i to:

 

Problemi uzrokovani nedostatkom saznanja ili informacija

 

Ovdje se prije svega misli na vrlo specifične nedostatke ili neupućenosti, a odnose se na temeljne dokumente tvrtke kojima su uređeni odnosi unutar Društva. Akti poput Pravilnika o organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta, opisima poslova, zaštiti na radu itd. poznati su relativno uskom krugu ljudi, a čak niti neki od njih nemaju saznanja zašto i kada su donijeti, kako se donose i provode, kako se i zašto nadzire njihova primjena. Iako je velika većina naših sugovornika svjesna da naše Društvo jest vrlo široko „dokumentirana tvrtka“, radi silnih propisa koji reguliraju našu industriju, većina smatra da je to uglavnom „ za vanjsku upotrebu“ i „ prigodnog karaktera“, te da se velika većina toga u stvari i ne provodi, „jer Poslodavcu to nije u interesu“

. Također smatraju da malo ili nikako ne sudjeluju u kreiranju tih odnosa.

 

Problemi uzrokovani stvarnim ili nepostojećim podjelama- MI-ONI

 

Vrlo učestala izjava, pri čemu se uvijek zna tko smo MI (bespomoćne žrtve takvog stanja), dok se definicija „ONIH“ često mijenja (ako se ti oni uopće i detektiraju), ali obično je to neka razina menadžmenta. Ti su problemi uvijek navedeni kao posljedica činjenja ili nečinjenja od strane nekog iz upravljačkog aparata (poslovođa, voditelj, rukovoditelj, direktor).

 

Problemi uzrokovani naglašenim osjećajem nepravde i nesigurnosti

 

Nastavno na prethodni argument, dobar dio naših radnika prepoznaju ovaj problem kao posljedicu neprovođenja određenih odluka, a koje su formalno utvrđene (aktima Društva, sporazumima, zakonima), za čije neprovođenje, u nedostatku drugih objašnjenja, terete poslodavca (a ponekad i Sindikate, budimo otvoreni), a nisu rijetki oni koji to smatraju namjernim nečinjenjem.

Kao najveći problem tu se, očekivano, ističu ugovori o radu, njihovo trajanje, nesigurno napredovanje u karijeri (odnosno visina plaće), te posebno, neprecizni opisi poslova (radi čega pojedini radnici imaju stav da obavljaju poslove za koje u stvari nisu adekvatno plaćeni), što neki dovode i u direktnu uzročno-posljedičnu vezu sa poremećajima međuljudskih odnosa na pojedinim radnim mjestima. 

 

 

STANDARDNI SET PROBLEMA – Broj izvršitelja-Radno vrijeme-Plaća

 

Iako se ovo uistinu može nazvati standardom (jer se ova pitanja uvijek iznova postavljaju), te da iz iskustva svi znamo da će oko ovih pitanja uvijek biti suprotstavljenih stavova, ipak ne možemo propustiti napomenuti da u određenim slučajevima ima vrlo argumentiranih prigovora na trenutno stanje.

Koliko god radnici imali razumijevanja za vanjske utjecaje koji su u proteklom razdoblju značajno utjecali i na naš položaj i određena hitna rješenja, ipak su mišljenja da za neke slučajeve, pandemija i tome slični utjecaji ne mogu biti jedini uzrok pojedinih problema.

 

Uzrok se često pripisuje upravo neadekvatnoj organizaciji, te osjećaju da nitko u stvari nije odgovoran za upravljanje na pojedinim razinama, a još manje zainteresiran za popravljanje stanja ( na primjer: Sortirnica ).

 

 

Kako ne bismo u beskraj navodili primjere koji su vama itekako poznati, nadalje smo poslodavcu prezentirali cijeli niz prijedloga koji bi vodili poboljšanjima u organizaciji te trenutačno možemo samo reći, da ima određenih pozitivnih reakcija te da očekujemo da će poslodavac MZLZ-zemaljske usluge, te prijedloge uistinu uvrstiti u konačni prijedlog novog pravilnika o sistematizaciji i organizaciji.

 

 

-Kraj-

 

Ostale informacije:

 

- Ostala društva su i dalje u istom statusu kao i do sada, najavljeno spajanje MZLZ d.d.-a i MZLZ-Upravitelj d.o.o. još se nije dogodilo ali je u planu i dalje.

 

- SDA Croatia d.o.o., od R.V zatražila je ponovnu aktivaciju neaktivnih sati za koju isto tijelo nije dalo suglasnost jer trenutno ta mjera nije niti prihvatljiva niti je opravdana.

Vaš NSSAOOH

 

bottom of page